Showing all 1 result

Sika antisol s

Sika antisol S น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดสลายตัวได้ 200 ลิตร

Sika antisol S น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดสลายตัวได้

คุณลักษณะพิเศษ

  • ช่วยลดการคายน้ำ คอนกรีต สำหรับปูนเทใหม่
  • ลดการแตกรายของหน้าคอนกรีต
  • ทำให้ได้เนื้อคอนกรีตที่คงทน แข็งแรงและ มีค่ากำลังที่ดี

ตัวอย่างการใช้งาน

  • เมื่อทำการถอดแบบออกแล้วให้ฉีดพ่นพื้นผิวคอนกรีต ด้วยน้ำสะอาดให้เปียกชื้นก่อน แล้วจึงพ่นด้วย Sika antisol s ทับ ในปริมาณ
    1 ลิตร ต่อพื้นที่ 5.5-6.0 ตารางเมตร

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล กรณีซื้อ 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***