Showing all 3 results

Sika Antisol E

Sika Antisol E น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดสร้างฟิล์มเคลือบผิว 200 ลิตร

Sika Antisol E

น้ำยาบ่มคอนกรีตที่เป็นสารอีมัลชั่นแวกซ์

สามารถใช้ได้ทันที

คุณลักษณะพิเศษ

 • ใช้งานง่าย
 • ลดอัตราการหดตัวของคอนกรีต
 • ลดปริมาณฝุ่น

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้ฉีดพ่นบนผิวคอนกรีตที่เทและปรับแต่งระดับ

ผิวหน้าที่เสร็จใหม่ๆ เพื่อบ่มคอนกรีตให้มีคุณภาพที่ดี

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล กรณีซื้อ 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***

Sika Antisol S

Sika Antisol S น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดสลายตัวได้ 200 ลิตร

Sika antisol S น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดสลายตัวได้

คุณลักษณะพิเศษ

 • ช่วยลดการคายน้ำ คอนกรีต สำหรับปูนเทใหม่
 • ลดการแตกรายของหน้าคอนกรีต
 • ทำให้ได้เนื้อคอนกรีตที่คงทน แข็งแรงและ มีค่ากำลังที่ดี

ตัวอย่างการใช้งาน

 • เมื่อทำการถอดแบบออกแล้วให้ฉีดพ่นพื้นผิวคอนกรีต ด้วยน้ำสะอาดให้เปียกชื้นก่อน แล้วจึงพ่นด้วย Sika antisol s ทับ ในปริมาณ
  1 ลิตร ต่อพื้นที่ 5.5-6.0 ตารางเมตร

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล กรณีซื้อ 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***

Sikafloor-3 QuartzTop

Sikafloor-3 QuartzTop วัสดุเพิ่มความแกร่งผิวคอนกรีต 25 กก.

Sikafloor-3 QuartzTop

วัสดุเพิ่มความแกร่งผิวคอนกรีตชนิดผสมสารประกอบ โดยจะฝังตัวและเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นผิวคอนกรีต

คุณลักษณะพิเศษ

 • ผสมพร้อมใช้งาน
 • ทำให้ผิวคอนกรีตเรียบเนียนและแข็งแกร่ง
 • ทนทานต่อการขูดขีดสูง

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้หว่านโปรยบนคอนกรีตสด และทำการบดอัด-ขัดผิวด้วยเกรียงฉาบหรือเครื่องขัดชนิดต่างๆ

Sikafloor-3 QuartzTop เหมาะกับพื้นที่โล่ง อาทิเช่น

 • คลังสินค้า
 • พื้นโรงงาน
 • ศูนย์กระจายสินค้า
 • พื้นที่สาธารณะ
 • ภัตตาคาร
 • พิพิธภัณฑ์

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล กรณีซื้อ 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***