Showing all 3 results

Sikafloor-20 PurCem LP

Sikafloor-20 PurCem LP โพลียูรีเทนเคลือบพื้น 31 กก.

Sikafloor-20 PurCem LP

โพลียูรีเทนเคลือบพื้นผิว 3 ส่วนผสม

คุณสมบัติพิเศษ

 • ใช้งานง่ายแค่ขั้นตอนเดียว
 • ไร้รอยต่อ
 • ทนทานต่อสารเคมี
 • ความต้านทานเชิงกลสูง
 • ต้านทานการลื่นไถล

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้เป็นเลเยอร์สุดท้ายในงานพื้นที่มีการใช้งานหนัก, มีการสึกหรอกัดกร่อนเชิงกล, การตกกระทบ, สารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิที่สูง

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล กรณีซื้อ 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***

Sikafloor-21 PurCem LP

Sikafloor-21 PurCem LP โพลียูรีเทนเคลือบพื้น 20 กก.

Sikafloor-21 PurCem LP

โพลียูรีเทนเคลือบผิว 3 ส่วนผสม

คุณสมบัติพิเศษ

 • ทนทานต่อสารเคมี
 • ไร้รอยต่อ
 • ปลอดมลพิษ ไม่มีกลิ่น
 • ทนทานต่อการขูดขีดสูง
 • สามารถใช้กับพื้นผิวที่มีความชื้นสูง

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้เป็นรองพื้นเคลือบผิวของงาน ซิก้าฟลอร์ เพอร์เซ็ม ในพื้นที่มีการใช้งานหนักปานกลาง-มาก และมีการกัดกร่อนจากสารเคมีสูง

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล กรณีซื้อ 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***

Placeholder

Sikafloor-31 PurCem LP โพลียูรีเทนเคลือบพื้น 4.7 กก.

Sikafloor-31 PurCem LP

โพลียูรีเทนเคลือบพื้นผิว 3 ส่วนผสม

คุณสมบัติพิเศษ

 • สูตรน้ำไม่มีกลิ่น
 • ปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ
 • ไร้รอยต่อ
 • ทนทานต่อสารเคมีและความชื้น
 • พื้นผิวไบโอสแตทิก ไม่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้เป็นสารเคลือบคอนกรีตในพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงงานแปรรูปอาหาร, โรงงานเคมี, โรงงานผลิตยา เป็นต้น

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล กรณีซื้อ 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***