Showing all 2 results

LANKO 110 White

LANKO 110 LANKOSKIM INTERNAL DUSTLESS (White) 20 กก.

LANKO 110 ปูนฉาบแต่งผิวบาง สีขาว 20 กก.

คุณลักษณะพิเศษ

  • ใช้งานง่ายเพียงผสมกับน้ำ
  • ให้ผิวที่เรียบสวยงาม
  • ฉาบง่าย ฉาบลื่น
  • ไม่ต้องใช้น้ำยาทารองพื้น

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล กรณีซื้อ 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***

LANKO 110 Grey

LANKO 110 LANKOSKIM ปูนฉาบแต่งผิวบาง 20 กก.

LANKO 110 ปูนฉาบแต่งผิวบาง สีเทา 20 กก.

คุณลักษณะพิเศษ

  • ใช้งานง่ายเพียงผสมกับน้ำ
  • ให้ผิวที่เรียบสวยงาม
  • ฉาบง่าย ฉาบลื่น
  • ไม่ต้องใช้น้ำยาทารองพื้น

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล กรณีซื้อ 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***