Showing all 4 results

Sika Padding Mortar

Sika Padding Mortar ซีเมนต์ปรับระดับ 25 กก.

Sika Padding Mortar

มอร์ต้าอัดแห้งสําหรับงานปรับระดับ

คุณลักษณะพิเศษ

 • ใช้งานง่าย
 • ให้กําลังอย่างรวดเร็ว
 • ไม่หดตัว

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้ปรับระดับฐานเครื่องจักรก่อนทําการเกร้าท์
 • ใช้ประยุกต์กับงานซ่อมทั่วๆไป เช่น การซ่อมปิดรูรูโพรงขนาดเล็ก และความเสียหายเล็กน้อยทั่วๆไป

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล ซื้อถึง 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***

SikaGrout -212 GP

SikaGrout -212 GP ซีเมนต์นอนชริ้งค์เกร้าท์ สำหรับงานทั่วไป 25 กก.

SikaGrout -212 GP

ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จให้กำลังอัดสูง ใช้เทเกร้าท์ปรับระดับได้เอง และไม่เกิดการหดตัว (Non-Shrinkage) เหมาะสำหรับใช้ในงานทั่วไป

คุณลักษณะพิเศษ

 • ใช้งานง่าย
 • ปรับระดับได้เอง
 • ไม่เยิ้ม
 • ทนต่อแรงกระแทก

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้เกร้าท์ซ่อมรูโพรงช่องว่างต่างๆ ในงานคอนกรีต เสาคอนกรีตสำเร็จรูป

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล ซื้อถึง 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***

SikaGrout 212-11

SikaGrout 212-11 ซีเมนต์นอนชริ้งค์เกร้าท์ 25 กก.

SikaGrout 212-11

ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จใช้เทเกร้าท์ปรับระดับได้เอง สามารถรับกำลังอัดได้สูง และไม่เกิดการหดตัว (Non-Shrinkage)

คุณลักษณะพิเศษ

 • ใช้งานง่าย
 • สามารถไหลตัวได้ดีเยี่ยม
 • ไม่เยิ้ม
 • ให้ค่ารับกำลังอัดสูง
 • ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้กับเครื่องปั๊มในการเกร้าท์งานต่างๆ เช่น ฐานเครื่องจักร, ฐานรองรับรางรถไฟ, ฐานเสาเหล็กหรือเสาคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นต้น

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล ซื้อถึง 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***

SikaGrout -212 HP

SikaGrout-212 HP ซีเมนต์นอนชริ้งค์เกร้าท์ 25 กก.

SikaGrout -212 HP

ซีเมนต์มอร์ต้าพิเศษผสมเสร็จให้กำลังอัดสูงในช่วงต้น ใช้เทเกร้าท์สามารถปรับระดับได้เอง และไม่เกิดการหดตัว

คุณลักษณะพิเศษ

 • ใช้งานง่าย
 • เมื่อแห้งและแข็งตัวจะไม่หดตัว
 • ให้ค่ารับกำลังอัดสูงอย่างรวดเร็ว
 • ไม่ก่อให้เกิดสนิม

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้เทเกร้าท์ฐานเครื่องจักร
 • ใช้เทเกร้าท์เสาโครงสร้าง
 • ใช้เทเกร้าท์คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง

***ส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล ซื้อถึง 15,000 บาท***
***สั่งซื้อสินค้าก่อน 14.00 น. ได้รับสินค้าวันรุ่งขึ้น***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***